Header image  
www.sagovarld.com  
 

 

LILL-NALLE & STOR-NALLE 3

Lill-Nalle och Stor-Nalle 3 är den tredje skivan om de populära nallarna. Trevliga och medryckande visor varvas med prat. Sångerna är mycket lätta att lära och intresserar även de minsta barnen.
Skivan passar från småbarn upp till 6-7 års åldern.Lite information om CD-skivan 

Sång och tal: 
Anita Palmqvist och Monica Håkansson

Illustratör: 
Helena Johansson

Producent: 
Dan Hansson