Header image  
   
 
 

CIRKUSKILLEN

Sagan om cirkuskillen är tänkt att stimulera barns inlevelseförmåga och mycket lämnas öppet för egna fantasier. Låt barnen lyssna och därefter komma med egna synpunkter och fundering kring det som händer i sagan. Sagan är ämnad att inspirera till samarbete och integration mellan saga och verkliga händelser i livet. 
Lämpar sig väl för barn mellan 4-9 år.

Cirkuskillen för barn mellan 4-9 år!

 

1. Inledningsmusik 1,10 min
2. Den populära Cirkuskillen 1,07 min
3. Cirkuskillens sång 1,58 min
4. Cirkuskillen försvinner 0,55 min
5. Cirkusdirektören 1,55 min
6. Den magiska återföreningen startar 0,45 min
7. Snögubben vit 1,08 min
8. Cirkusdirektörens avfärd.... 2,09 min
9. Påskkärringen 1,20 min
10. Cirkusdirektören flyger över sjöar.. 1,24 min
11. Mammans visa 1,57 min
12. Förtrollningen bryts och... 2,30 min
13. Avslutningssång 1,08 min

 

 

Medverkande röster på CDn: 
Leif Johnsson, Emelie Larsson, Henric Palmqvist, Monica Håkansson, Anita Palmqvist samt Dan Hansson
Illustratör: Helena Johansson
Producent, Musik & Ljudeffekter:  Dan Hansson

© 2004 Dan Hansson och Anita Palmqvist.
All rights reserved